Giới thiệu

Thư Trà Quán là doanh nghiệp cộng đồng với tiêu chí xây dựng lối sống Xanh, Lành, Sạch và đặc biệt, Sống Thảnh Thơi giữa thời đại công nghệ hiện nay.

Quán kinh doanh những sản phẩm với tiêu chí là phương tiện để mài dũa tâm tính, những sản phẩm này sẽ góp phần giúp người sử dụng có được môi trường an tĩnh, thảnh thơi.

Quán cam kết, sử dụng ít nhất 51% lợi nhuận có được từ hoạt động kinh doanh để xây dựng các chương trình thiện nguyện và từ thiện.

Facebook - Thư Trà Quán

(Bấm vào biểu tượng để xem trang)